Zapraszamy kursantów

każda środa godz. 15:30 - Lubliniec, ul. Sobieskiego 22

każdy czwartek godz. 15:30 - Dobrodzień, ul. Oleska 7

Zadzwoń i umów się na kurs

Szkolimy w zakresie kategorii B

790 414 859

Witamy w Szkole Jazdy Fragam!

Samochód identyczny jak w WORD Opole Samochód identyczny
jak w WORD Opole
Odbieramy kursanta z domu Odbieramy Kursanta
z domu
Materiały szkoleniowe w cenie kursu Materiały szkoleniowe
w cenie kursu


Kryteria oceny wykonania zadania 1 - Przygotowanie do jazdy.

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować,
że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania "STOP",
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli występuje.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest
w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy - jeżeli występuje,

3) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),
b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
4) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),
elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa -pojazd silnikowy obok
przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
5) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych,
wymaganego wyposażenia.

Kryteria oceny wykonania zadania 2 - Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,
2) upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3) płynne ruszenie
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii
B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu,
zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu,
w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk(w przypadku
kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania
pojazdu),
7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

 • w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

Kryteria oceny wykonania zadania 3 - Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) i zadania 4 - Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)
(dot. kat. C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)

1) pozycja początkowa pojazdu określona w Rozporządzeniu MI,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:

 • wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 • potrącić pachołków lub tyczek,

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

Kryteria oceny wykonania zadania 5 - Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
(dot. kat. C, C1, D, D1 )

1) pozycja początkowa pojazdu określona w Rozporządzeniu MI,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:

 • naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki),
 • najechać na krawężnik,

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Kryteria oceny wykonania zadania 6 - Zawracanie (dot. kat. C, C1 )

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).

Kryteria oceny wykonania zadania 7 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

1) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien
zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu
pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Kryteria oceny wykonania zadania 8 - Slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)

1) upewnienie się o możliwości jazdy :
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez
podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
3) upewnianie się o możliwości skręcenia.

II Kryteria egzaminowania na mieście :

Zadania wykonywane w ruchu drogowym

1) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2) Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone
dopuszczalne prędkości.
3) Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4) Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
(znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).
5) Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6) W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
a) jednego z następujących manewrów parkowania:

 • prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

b) manewru zawracaniana drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania
manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

7) Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**)
i autobusowego.
8) Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
9) Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr
może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy
kategorii T prawa jazdy.
10) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa
jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 • w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
 • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

11) Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie
więcej niż 7 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w
odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem